Pildistamine ja filmimine avalikel üritustel


Jüri raamatukogu lähtub avalike ürituste pildistamisel ja filmimisel Isikuandmete kaitse seaduse (jõust. 01.01.2008)
§ 11 lg 8-st:

Kui seadus ei sätesta teisiti, asendab avalikus kohas toimuva heli- või pildimaterjalina jäädvustamise puhul avalikustamise eesmärgil andmesubjekti nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida. Teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.

Seaduse terviktekst on saadaval siin.