Uued raamatud

Raamatukokku saabunud uudiskirjandus on nüüdsest nähtav meie lugejaportaalis Peetri raamatukogu lehel. Avanenud leheküljelt tuleb valida alajaotus Uudiskirjandus.

Kokku on uudiskirjandusel 6 kategooriat: ilukirjandus, erialakirjandus, lastekirjandus, film, muusika, e-raamat. Iga kategooria all on näha 50 viimati saabunud teavikut.

Erinevalt varasematest kord kuus kodulehel avaldatud uute raamatute nimekirjadest annab lugejaportaal jooksvalt hea ülevaate teavikute  saabumiset raamatukokku. 

Klikkides raamatu pealkirjale, on võimalik näha raamatu andmeid ning leidumust (kas raamat on hetkel raamatukogus kohal või mitte).