Kahel pool tammikut. Jüri aleviku lugu
Koostaja: Sirje Kuurberg
Ilmumisaasta: 2014
Võimalus osta Jüri ja Peetri raamatukogust, hind 20.-

Aleviku õigused fikseeriti seisuga 1. jaanuar 1978. Polnud aga otstarbekas sealt alustada, sest ilma kahe suure omaaegse ettevõtte loota ei saa kindel olla, kas Jüri oleks kasvanud alevikuks juba 1970ndate lõpus ja kas ta piirid oleksid just sellised, nagu nad praegu on. Ajalugu uurides ja teades Oskar Raudmetsa tööd muististe otsimisel ja leidmisel, oli selge, et inimasustus on Jüris väga vana. Seega oli loomulik minna ajas tagasi nii kaugele kui võimalik ja vaadelda Jüri kihelkonna (Rae valla) saatuse kaudu ka aleviku kujunemist. Raamatu algus on pühendatud esiajaloo mälestistele ja alates 13. sajandist juba kirjasõnale: Taani hindamisraamatule ja Jüri kiriku materjalidele. Rosenhagen (Lehmja mõis) pakub kirjalikke andmeid 17. sajandi esimesest veerandist. Raamatus on inimeste meenutusi elust-olust sovhoosis ja sellest kuidas Jüri läbi nende silmade muutunud on. Samuti on juttu Jüri aleviku tähtsamate asutuste, ühingute, klubide ajaloost, kujunemisest ja tegevusest.

Kastepiisad kivilohkudes
Autor: Oskar Raudmets
Koostajad: Varje Malsroos, Anni Mehide
Ilmumisaasta: 2014
Võimalus osta Jüri ja Peetri raamatukogust, hind 15.-


Koostatud raamat sisaldab Harjumaa tuntud kodu-uurija ja Soome Jätkusõjas osalenu Oskar Raudmetsa (1914-2003) perioodikast ja kogumikest aastatel 1964-2004 ilmunud kultuurilis-ajaloolise sisuga kirjutisi ja esmatrükistena tema elumälestusi. Pikim mälestuslugu hõlmab Soomes oldud aega septembrist 1943 kuni augustini 1944, mil JR 200 likvideerimise järel saabusid soomepoisid Hangöst laeval "Wartherland" Eestisse. Kogumikku ilmestavad tema isiklikus arhiivis säilinud arhiivimaterjalid, fotod, kirjavahetus, harrastusarheoloogina kirja pandud välitööde päevikud, pärimuslugude üleskirjutused, mõttekatkendid elust ja inimestest.


Rae valla loodus- ja kultuuriväärtused
Rae valla loodus- ja kultuuriväärtused
Tekstid koostasid: Birgit Parmas, Kristi Aru, MTÜ Lilleoru (18)
Ilmumisaasta: 2012
Võimalus osta Jüri ja Peetri raamatukogust, hind 2.-

Raamat on väike valik Rae valla loodus- ja kultuuriväärtustest: Pirita jõgi, Külma talu park/ Vabadusvõitluse muuseum, Rae rooduvarjend, Assaku Nõiakivi, Lehmja-Loo tarandkalme, Muistne asulakoht, Lehmja tammik, Jüri kirik ja kirikuaed, Rauasulatamise tähistusmärk, Rae koolimaja, Ratasseppade kivi, Kurna mõisapark, Karjavere tamm, Limu järv, Mädajärv, Reima kadakas, Paraspõllu looduskaitseala, Jõepere künnapuu, Lilleoru.

Objektid on kantud raamatus punktidena valla kaardile ja seetõttu on nad lihtsalt leitavad. Tekstid ja illustreerivad fotod annavad vaid ülevaatliku pildi meie vallast. Huviline leiab kindlasti lisamaterjali kasutatud materjalide loetelust.

Raamat on spiraalköites ja tavapärasemast paksemate lehtedega – nii on julgem ja mõnusam näiteks õues lehitseda. See väike raamat on mõeldud eelkõige kooliõpilastele, et äratada neis huvi kodukohas leiduvate põnevate kohtade ja ajaloo vastu.


M.-A. Remmel. Päritud paigad
PÄRITUD PAIGAD. Kohajutte ja legende Rae vallast 
Autor: Mari-Ann Remmel
Ilmumisaasta: 2011


Raamat toob lugejate ette esindusliku valiku praeguse Rae valla alal säilinud muististest ja pärimuspaikadest. Ajalooliste vaatamisväärsuste seas on pühapuid ja hiiesalusid, ohvrikive ja kalmeid, veekogusid, militaarseid rajatisi, mõisa-, kooli- ja taluhooneid ning muidugi Jüri kirik koos kalmistuga. Rohkem kui sajandi vältel talletatud legende-lugusid ning kohatutvustusi täiendavad eriaegsed fotod maastikuobjektidest ning põliselanikest.

Autorist: Rae vallast Vaskjala külast pärit Mari-Ann Remmel on lõpetanud Tartu Ülikooli folkloristika eriala. Alates 1991. aastast töötab ta teadurina Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis.

J. Põldmäe. Seitse ballaadi Jüri kihelkonnast
Seitse ballaadi Jüri kihelkonnast
Autor: Julius Põldmäe
Ilmumisaasta: 2011

Julius Põldmäe 100. sünniaastapäeva tähistamiseks välja antud raamat, millest leiab 7 luulevormi seatud legendi Jüri kihelkonna ajaloolistest paikadest ning sündmustest:

1) Vaskjala silla piiga; 2) Lehmja tammik; 3) Ussiaugu talu; 4) Ocrielae; 5) Saha kabel; 6) Jüri kirik; 7) Põhjasõda ja katk;


A. Kloren; V. Malsroos. RAE VALD - siin ma elan. Kodulooline tööraamat: I kooliasteRAE VALD - siin ma elan: Kodulooline tööraamat: I kooliaste
Koostajad: Anne Kloren, Varje Malsroos
Ilmumisaasta: 2009

Rae valla aja- ning kultuurilugu käsitlev õppematerjal esimesele kooliastmele. Tööraamatu koostajateks on Jüri Gümnaasiumi õppedirektor Anne Kloren ja õpetaja Varje Malsroos, kes on ka tunnustatud kodu-loo uurija.

J. Remmel. Lehmja tammik - Harju iidne au ja uhkus
Lehmja tammik - Harju iidne au ja uhkus
Koostaja: J. Remmel
Ilmumisaasta: 2007


Brožüür Rae valla uhkusest - iidsest Lehmja tammikust. Ülevaatesse on põimitud legend tammiku tekkeloo ja selle erinevate versioonide kohta ning loodusloolised uurimused. Saame teada, et lisaks tammiku iidsusele on selles rohelises oaasis tegemist väga liigirikka kooslusega. 

Rae vald aastatel 1991-2006. 15 aastat taasnimetamisest
Rae vald aastatel 1991-2006. 15 aastat taasnimetamisest
Ilmumistaasta: 2006

2006. aastal täitus 15 aastat Rae valla taasnimetamisest. Käesolevasse raamatusse on koondatud mitmete elualade autorite poolt salvestatud sündmused järgnevates valdkondades: Rae vald, poliitika, ettevõtlus, külaelu, sotsiaalelu ning sport, võttes kokku esimesed 15 aastat taasiseseisvumisest ja Rae valla taasnimetaisest.

J. Põldmäe. Rae vald läbi aegadeRae vald läbi aegade
Autor: Julius Põldmäe
Ilmumisaasta: 2006
 

Julius Põldmäe kirjutatud mahukas ajalooline ülevaade Rae vallast. Kohaliku ajaloo kajastamisel pole autor piirdunud mitte ainult Rae valla elu ja tegevuse vaatlemisega, sest eksisteerib ju vald väikese allüksusena suuramas territoriaalses-halduslikus üksuses - riigis, ja kõik mis toimub seal, peegeldub vastu ka valla elus. Samuti on raamatus ruumi ka mitmesugustele rahvus-kultuurilistele ja kodumajanduslikele töölõikudele (nimede eestistamine, kodukaunistamine, Eesti lipu kasutamine, Raamatuaasta jm).

Rae valla muistsed mälestised
Rae valla muistsed mälestised
Koostaja: Peeter Böckler
Ilmumisaasta: 2005

Raamat tutvustab 244 Rae valla piires paiknevat Kultuurimälestiste registrisse kantud objekti.  Püütud on kajastada ja näidata kõiki neid objekte oma täiuslikkuses ja ilus. Igast mälestisest on toodud väike aerofoto ning kõrval 2005. aasta maikuus tehtud foto tegelikust olukorrast.

J. Põldmäe. Jüri kihelkond - minevik ja tänapäev
Jüri kihelkond - minevik ja tänapäev
Autor: Julius Põldmäe
Ilmumisaasta: 1991

Ajalooline lühiülevaade Jüri kihelkonnast.