Raamatute tagastuskast

Raamatuid on võimalik tagastada ööpäevaringselt.


Ajal, mil raamatukogu on suletud, saab laenatud lugemisvara tagastada Jüri raamatukogu peaukse kõrval olevasse suurde raamatute tagastuskasti. Laenutaja tuvastatakse raamatu vöötkoodi abil ning tagastus fikseeritakse esimesel tööpäeval peale tagastamist.

Tähelepanu! Paksud raamatud võib tagastuskasti lasta keskelt avatuna, kuid palume alati veenduda, et teavik ei jääks tagastuskasti avausest välja.