Lugejateenindus

Lugejaks registreerimine - Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, kes esitavad isikuttõendava dokumendi või Rae valla lugejakaardi. Teavikute kasutamiseks kohapeal ei ole lugejaks registreerimine vajalik. Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

Alla 18. aastase isiku lugejaks registreerimisel tuleb lapsevanemal (või eestkostjal) täita nõusolekublankett, mille saab paberkandjal raamatukoguhoidja käest või digitaalselt siit välja printida. Lapsevanem vastutab selle eest, et laps tagastaks õigeaegselt teavikud ja täidaks raamatukogu kasutamise eeskirju. Lisainfot vaata siit.

Lugejakaart - Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Lugejakaardi hind on 0,96 eurot. Kaardi eest saab tasuda ainult sularahas, pangakaardiga maksta ei saa. Saaja annab kaardile allkirja, millega võtab endale materiaalse vastustuse laenatud teavikute eest.

Kojulaenutus - Raamatuid on võimalik koju laenutada 30 kalendripäevaks ja perioodikat 5 kalendripäevaks. Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama hiljemalt laenutustähtaja möödudes. Tähtaega on võimalik pikendada kuni 3 korda, kui teavik ei ole vajalik teistele lugejatele. Raamatukoguprogramm ei lase pikendada, kui keegi on teaviku reserveerinud.

Võlglastele saadab programm automaatselt teateid. Kui meiliaadressi ei ole, siis saadab raamatukogu kirjalikud meeldetuletused. Pikaajalistele võlglastele teeb Rae Vallavalitsus ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega. Seadustest tulenevalt võib tagastamata raamatute kättesaamiseks kasutada kohtutäituri abi.

Lugemissaal - Raamatukogu lugemissaalis on külastajatel võimalus tutvuda perioodikaga (11 nimetust ajalehti, 55 nimetust ajakirju), lugeda raamatuid või kasutada teatmekirjandust.
Raamatuid, mille osakonnaks on märgitud lugemissaal, laenutatakse koju viieks päevaks.

Reserveerimise võimalused - Soovi korral on lugejal võimalik panna ennast hetkel välja laenutatud teaviku saamiseks järjekorda kas
- raamatukogus kohapeal,
- meili teel või
- logides sisse elektronkataloogi Urram.

Meiliaadressi olemasolul teatatakse talle reserveeritud teaviku raamatukokku tagastamisest meiliga. Teavikut hoitakse lugejale viis päeva.

Tasulised teenused - Raamatukogu osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid). Nende teenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab Rae Vallavalitsus.

Raamatukogude-vaheline laenutus (RVL) - raamatukogus puuduvat teavikut on võimalik tellida teistest raamatukogudest. Rae valla raamatukogudest tellimine on tasuta, kuid ajaliselt täidetakse tellimusi vastavalt võimalustele. Tellides raamatuid väljastpoolt teeninduspiirkonda, tasub lugeja postikulud vastavalt AS Eesti Posti (Omniva) kehtestatud hinnakirjale.