Muud kasulikku

ESTONICA - Esseistlik teabekogu Eestist - Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest.

Rahvusraamatukogu teemavärav - Süstematiseeritud ja märksõnastatud otsisüsteem, mille kaudu on leitavad humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonna internetileheküljed, andmebaasid (nii tasulised kui tasuta), mitmesugused elektroonilised tekstid ning vabalt kättesaadavad elektroonilised ajakirjad, valik raamatukogusid ja nende katalooge.