Abiks õppetöös


Akadeemiake - õpilastele mõeldud ajakiri, kus neil on võimalik avaldada oma uurimusi ja analüüse

eElurikkus - haruldastest ja ohustatud taime- ja loomaliikidest Eestis

Looduse leheküljed - võimalik tutvuda looduse uurimist, loodusharidust ja loodushoidu puudutavate materjalidega

Loodusteadliku hariduse keskuse veebipõhised õpikeskkonnad - "Rakumaailm", "Noor teadlane", "Noor looduseuurija", "Tiigriretk Eestimaal", "Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile", "Eesti taimed", "Eesti selgroogsed" ja "Kuidas teha keskkonnaalaseid otsuseid?"

MIKSIKE - õppetööd toetav interaktiivne keskkond koolidele ja üksikkasutajatele. E-lehed/pranglimine/online-kontrolltööd jne