Seadusandlus

BIE - Eesti õigusbibliograafia - Andmebaas kajastab alates 1991. aastast Eestis ilmunud õigusalast kirjandust, Eesti õigusteadlaste töid ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud kirjutisi, sisaldades õigusalaste raamatute, ajakirja- ja kogumikuartiklite ning bakalaureus-, magistri- ja doktoritööde andmeid.

Elektroonilise Riigi Teataja andmebaas - Sisaldab Riigi Teatajas avaldatud dokumente, sealhulgas seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekste.

ESTLEX - Eesti vanim õigusinfosüsteem. Teenused põhinevad avalikult kättesaadaval õigusinfol, mis on integreeritud terviklikuks ja ülevaatlikuks infosüsteemiks.