Digiteeritud materjalid

EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu - Võimaldab originaalisäästlikku ligipääsu Eesti kirjandusloo seisukohalt olulistele vanadele haruldastele tekstidele. Tekstikogu hõlmab tekste alates 13. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani.

DIGAR - Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv - Eesmärgiks on e-väljaannete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. Arhiveeritakse  võrguväljaandeid, trükieelseid faile, füüsilisel kandjal e-teavikuid (nt. CD-ROMide) ja trükiste digiteeritud koopiaid.

DEA - Digiteeritud Eesti ajalehed - Võimaldab digitaalselt lugeda vanemaid ajakirjandusväljaandeid.

Saaga - Perekonnaloo allikate digiteerimine ja digitaalsetele kujutistele juurdepääsu loomine Internetis.

Kivike - 2012. aastal valminud failirepositoorium koondab Eesti Kirjandusmuuseumi kogude digiteeringuid ning andmeid kogude kohta, mis hõlmavad Eesti rahvaluulet, kirjakultuuri ja kultuurilugu. Praeguseks on sealt otsitavad kokku üle miljoni säiliku, pala ning isiku kohta käivad kirjed.

Europeana - digiteeritud online-kollektsioon Euroopa muuseumide, raamatukogude, arhiivide ja multimeedia kogudest

Google Books Library - autoriõiguse alt vabanenud raamatutest täistekstid, teistest osalised andmed

WDL - The World Digital Library - eesmärk koondada ajaloo- ja kultuuriaardeid üle maailma ning pakkuda neile üldine, tasuta ja mitmekeelne juurdepääs