Jüri raamatukogu teavikud on sisestatud e-kataloogi URRAM.

Teavikuid saab otsida lugejaportaalist www.lugeja.ee.

Sisenedes pealehele, valida menüüst nupuke "Teavikukataloog", otsingulahtrisse "Raamatukogud" sisestada "Jüri raamatukogu" ja esimesse otsingulahtrisse sisestada otsitava teaviku pealkiri (või nt kui pealkirja ei tea, autori nimi) ning klikkida nupule "Otsi".

otsing

Otsingutulemuste nimekirjast otsida üles vajalik teavik, klikkida pealkirjale ning teavikuinfo all klikkida nupule "Leidumus".

otsing2
Leidumuse all on näha, kas otsitav teavik on raamatukogus olemas ja kohal. Lugejakonto olemasolu korral on sisselogides võimalik kohal olevat teavikut reserveerida. Sel juhul tekib nupu "Leidumus" kõrvale nupp "Reserveeri". Lugejakonto kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Peale lihtotsingu saab teavikukataloogis teostada ka põhjalikumaid otsinguid või otsida teavikuid nt autori, sarja või märksõna abil.

Küsimuste või probleemide tekkimise korral võtke ühendust telefoninumbril 622 4236 (1. korruse kojulaenutus) või meiliaadressil  jyri.rk[at]jyri.edu.ee .